Služby

 • Návrh osvětlovací soustavy – Světelný výpočet

  Správně osvětlená místnost musí mít dostatečnou míru osvětlenosti, světlo musí být rovnoměrně rozděleno, nesmí se objevovat tmavé díry a svítidla nesmí oslňovat. Kromě toho by světlo mělo mít co nejvyšší index podání barvy a správnou teplotu.

  Samozřejmě, že je možné svítidla koupit a nějak je pověsit. Je i druhá možnost – požádat světelného technika o zpracování světelného výpočtu a grafického návrhu. Co to přinese? Splnění požadavků hygienické normy, spokojenost lidí žijících a pracujících v místnosti, plus nemalé úspory při pořízení svítidle a při jejich provozu.

  Náš technik zpracuje návrh osvětlení místnosti, výrobní haly, skladů, kanceláře, sportovní haly, učebny nebo domu. Výstupem jeho práce je návrh osvětlení v grafické podobě, kde je názorně vidět jak bude místnost, hala , sklad osvětleny a rastr rozmístění svítidel. Dále zpracuje náklady na zakoupení svítidel a jejich instalaci. V případě rekonstrukce osvětlení navrhne i výši úspor a návratnost investice do rekonstrukce osvětlení.

 • Návrh topného systému

  V rámci návrhu topného systému spočítáme potřebný instalovaný výkon do jednotlivých místností domu. Dále navrhneme rozmístění pásů topných folií, ovládacích a regulačních prvků a umístění rozvodných krabic a vedení vodičů k připojení do sítě.

  V návrhu sledujeme nejen zajištění správné funkčnosti topného systému, ale také dosažení komfortu uživatelů. Topný systém musí zajistit rychlý náběh oteplení místnosti při zapnutí vytápění, aby i v silných mrazech byl instalovaný výkon dostatečný a aby uživatelé mohli ovládat topení co nejjednodušším způsobem. Při návrhu topení pamatujeme na přiměřenost pořizovacích nákladů.

 • Organizace výběrových řízení

  Rozhodnout se pro správné osvětlení není lehké. Nabízejících firem je více. Jsou mezi nimi špičkové, průměrné i slabší. Někdy jdou náklady na osvětlení do několika milionů. Investor se snaží ušetřit a stává se, že při snaze ušetřit zaplatí mnohem více. Pak musí se svým špatným výběrem žít. Kouká na místnost se špatným osvětlením za které splácí úvěr a častokrát opakovaně řeší opravy do kterých se nikomu nechce. Od zmršeného díla každý dává ruce pryč.

  Znalosti a zkušenosti jsou k nezaplacení, teda dají se za přiměřenou cenu koupit.

  Vybrat správné svítidla a správně je rozmístit není vždy úplně jednoduché. Při realizaci výběrových řízení zajišťujeme komunikaci s jednotlivými dodavateli a hledáme takové řešení, které by splnilo požadavky investora a za co nejnižší cenu zajistilo správnou funkci osvětlovací soustavy.

  Naše poradenská činnost zahrnuje:
  – Stanovení požadavků na osvětlení haly, skladu, kanceláře …
  – Oslovení dodavatelů (většinou je známe, víme co do nich očekávat, kde mají silné a kde slabé stránky)
  – Vyhodnocení jejich nabídek z pohledu kvality osvětlenosti, výše pořizovacích nákladů a výše provozních nákladů
  – Projednání dalších úprav způsobu osvětlení
  – Projednání postupu instalace a termínů
  – V případě potřeby i dozor a účast na přejímce.

  Cílem výběrového řízení je dosažení co nejlepšího výsledku za co nejnižší náklady s eliminací rizik.

 • Dotace

  Pro pomoc při zpracování dotací spolupracuje s partnerskou firmou, která má bohaté zkušenost i znalosti. Velmi dobře se orientuje v legislativě. Zná vydávané výzvy investorů a kritéria pro posuzovaní splnění požadavků.

 • Montáž

  Dle vašich potřeb, v souladu s platnými normami a našimi nejlepšími zkušenostmi vám naši zkušení řemeslníci nainstalují:
  – svítidla
  – elektrické rozvody
  – topný systém
  – inteligentní bojlery
  – fotovoltaické panely
  – zařízení pro uchování elektrické energie