Instalace osvětlení

Jaké má být kvalitní osvětlení … ?

Instalace LED osvětlení v nové průmyslové hale
Nová hala v Přibyslavi
  • Má splňovat hygienické normy?
  • Má být sestaveni ze spolehlivých svítidel?
  • Má šetřit energii?

Když se díváme na osvětlení některých výrobních hal, které jsme neosvětlovali, musíme konstatovat, že ne vždy se to podařilo. Vidíme, že hlavním kritériem byla nízká cena.

Víte kolik starostí způsobí výpadek svítidla v hale ve výšce 7 m?. Není snadné za provozu vyměnit svítidlo v takové výšce. Rozhodně se vyplatí investovat do spolehlivosti svítidel.

Jak to děláme?

Před instalací zpracováváme návrh rozmístění svítidel – rastr. Provádíme světelný výpočet a grafické zobrazení osvětlení prostor, kdy zohledňujeme požadavky zákazníka a požadavky normy pro osvětlování pracovišť. Níže jsou uvedeny příklady grafického znázornění světelných výpočtu. Jednotlivé barvy znázorňují míru osvětlenosti pracoviště. Kritérium kvality je najít taková svítidla a jejich rozmístění, aby byla dosažena potřebná míra osvětlenosti plochy v luxech a byla dosažena rovnoměrnost osvětlení bez tmavých míst.

Následně dodáváme a instalujeme spolehlivá svítidla.

Volejte, napište zpracujeme vám návrh osvětlení

topeco@topeco.cz,

tel.: 608 566 343, 777 722 379

Námi osvětlené výrobní haly, sklady, kanceláře a provozovny splňují světelné podmínky pro kvalitní a bezpečnou práci. Svítidla se vyznačují vysokou spolehlivostí, odolností a podávaným světelným výkonem (světelným tokem měřeným v lumenech).

Osvětlujeme

  • výrobní haly, kanceláře, sklady
  • místnosti v rodinných domech a bytech
  • venkovní osvětlení podnikových areálů

LED svítidla do výrobních hal a skladů

Svítidla jsou vyrobeny v ČR od firmy NEWLED, nebo jsou vyrobeny v SRN a dovezeny společností NEWLED. Svítidla jsou osazeny špičkovými diodami ALDER, které se vyznačují zvýšenou odolností vůči teplu.

Svítidla do kanceláří a provozoven


Svítidla venkovní a svítidla veřejného osvětlení

Svítidla pro vizuální kontrolu kvality