Průmyslová LED svítidla

Průmyslová hala, sklad, tělocvična, sportovní areál, ale i kancelář osvětlená LED svítidly, zvýší kvalitu osvětlení a současně sníží provozní náklady za elektrickou energii. Náklady na údržbu svítidel se prakticky sníží na nulu.

Nahrazení zářivek a výbojek světelnými diodami významně přispívá naplnění požadavků ČSN EN ISO 14001:2005 nebo EMAS. Životní prostředí chrání třikrát:

  1. dlouhou životností snižuje objem elektromateriálu určeného do odpadu
  2. neobsahuje rtuť jak je tomu u zářivek a některých výbojek
  3. jejich nižší příkon snižuje emise vznikající při výrobě elektrické energie

Příklad z praxe

Původní příkon osvětlení sportovní haly byl 39,7 kW. Po instalaci LED svítidel je příkon snížen na 6,53 kW při 64 rozsvícených svítidlech a intenzita osvětlení hrací plochy dosahuje 460 luxů. Po zapnutí 128 svítidel dosáhne osvětlení hodnoty 700 luxů, při příkonu 13,56 kW.

 


Máte zájem o průmyslová LED svítidla?

Nakupujte online   Kontaktujte nás