LED svítidla pro kontrolu kvality

LED svítidlo pro kontrolu kvality je nedílnou součástí každého pracoviště vizuální kontroly. Úspěšnost odhalení vadných výrobků u mezioperační kontroly kvality závisí na kvalitě osvětlení pracoviště kontroly. Hlavními parametry kvalitního osvětlení kontrolní činnosti jsou intenzita osvětlení a index podaní barev.

Pro jisté odhalení nejmenších vad komponentů výroby je potřebné mít osvětlení, které se blíží dennímu světlu. Při použití svítidla pro kontrolu kvality má dosahovat intenzita osvětlení pracovní plochy a kontrolovaného výrobku hodnot 6 500 až 8 000 luxů. Při dosaženém indexu podání barev v hodnotě 85 Ra. V případě zájmu a za jiných obchodních podmínek (cena, minimální množství pro odběr) je možné zhotovit svítidla s Ra 95.

Navíc stejnosměrné napětí v ustálené hodnotě 24 V odstraňuje blikání světla tak, jak to známe u zářivek. To do značné míry snižuje únavu oči a celkové vyčerpání pracovníků kontroly.

Vybavením pracoviště svítidly se světelnými diodami znamená správný krok pro naplnění požadavků na pracovní podmínky dle kapitoly 6, ČSN EN ISO 9001:2009.

Máte zájem o LED svítidla pro kontrolu kvality?